24 Ekim 2014 Cuma

Özgürlük Sokaktadır


         Mahmut Balpetek
   Bundan  dört  yıl önce İzmir’de bir arkadaşımın evine gitmiştim. Orada  üniversiteden okul arkadaşı İran vatandaşı Azeri kökenli  Kawa  ile tanıştım. Kawa ile çok merak ettiğim İran’ı  konuştuk. Daha doğrusu ben sordum o anlattı. Kawa’nın babası İran Komünist partisi üyesi, kendisi de sistem muhalifiydi.
yasak
Kawa, İran’ın  kendi sisteminin sürekliliğini   iki yasak üzerinden inşa etiğini anlattı. Birincisi;  önce kadınları, devamında  ise bütün insanları sokaktan çıkarıp eve hapis etmiş.

Kobani; İnsanlık İçin Her şey


Mahmut Balpetek
Kobani, Kobani olmadan önce mazlum bir köleydi, adı Kobani değil,  Ayn el Arap’tı. (Arap pınarı) Adından kimliğinden yoksun hiç kimsenin bilmediği bir kara parçasından başka bir şey değildi. Kobani’de yaşayanların bir kısmının kimliği yoktu, ecnebi (yabancı) ve mektum (gayri meşru) olarak nitelendirilirlerdi.
kobanide_son_durum_ne_kobani_neresi_nerede_son_dakika_haberleri_h4458
Eğitim alamaz, mülk edinemez, kamu ya da özel sektörde resmen çalışamazlardı.

NEREYE..?

Hakkı Yükselen
“Bir Nevi İç Savaşa Doğru” adlı yazıda Gezi’nin Cumhurbaşkanı’nın (o zaman başbakandı) talihinin dönüm noktası olduğunu; “artık her şeyi denetlediğini, belki de sonsuz ve sorunsuz iktidarını müjdeleyen ilahi mesajın geldiğini bile düşündüğü bir noktada yaşadığı büyük hayal kırıklığı ve manevi yıkım nedeniyle siyasi aklını kaybettiğini ve içgüdüleriyle davranmaya başladığını” belirtmiştim.
işid taraf
Bu durum sadece karşısına çıkan muhalefetin çapının ve mücadele potansiyelinin kendisinde yarattığı şaşkınlık ve yıkımla ilgili değildi.

Kobani Etkisi: Siyaset Halk İsyanının Gerisine Düşünce


Ferhan Umruk
AKP’nin ‘çözüm süreci’ lafazanlığıyla süreci süründürme taktiğinin maskesi, İŞ(İD)’in Kobane kuşatmasıyla birlikte düşmüş bulunuyor. Su yüzüne çıkan hakikat şu: Kobani İŞ(İD)in ağır silahlarla yaptığı saldırılar ve bombalara karşı muazzam bir direniş sergilerken, diğer yanda Kobane için ayağa kalkan Kürt halkına AKP hükümeti önce polis şimdi de orduyla sınırsız bir şiddetle saldırıyor.
koba
Fotoğraf tüm çıplaklığıyla gözümüzün önünde belirmiş oldu. Barbarlığın günümüzdeki temsilcisi İŞ(İD) ortadoğunun kadim halkları hıristiyan Ezidilere ve Alevilere yaptığı kanlı saldırılardan sonra Kürtleri hedefliyor.

Devlet Barışı, Kobani Önünde Yatan Bir Mevtaya Döndü…

Mahmut Balpetek
   AKP Hükümeti’ nin  barış için yol haritasını açıklayacağını beyan ettiği  tarih olan 30 Eylül’ü, barıştan yana herkes gibi  çok umutlu olmamakla birlikte, ben de merakla bekledim.  Hükümetin girdiği angajman gereği çok yetersiz  olsa da bazı adımlar atması hakim beklentiydi.
tezkere
Zira başka türlü barışın gündemde kalması ve bu vesile ile  de AKP iktidarının siyasi rant elde etmesi  mümkün değildi. Başka bir ifade ile AKP için barışın anlamı elde edeceği siyasi ranttır.

AKP’nin ‘Çözümü’ Rojava’yı İşgal

Ahmet Doğançayır
Türk milliyetçiliğinin bütün bildik çeşitleri uzunca bir süre Kürtleri ‘’aslen Türk’türler’’ diyerek inkâr ederken, zımnen onları ‘’Türkleştirilebilir’ ’sayıyordu. Bir kaynaşma mümkün ve istenebilir görünüyordu. Ama bu eşitleyici gibi algılanabilecek yaklaşım Kürtlerin alt etnik köken olduğunu varsayan, kökenin unutturulması, reddi veya en azından gizlenmesi kaydıyla geçerlidir. Bu anlayış Kürt’ün Kürtlüğünü açıklaması ve hele bir de sahiplenmesiyle derhal ötekileştirmeye, düşmanlaştırmaya hazır bir tutum üzerinde kuruludur.
ypg
AKP de kurucu kadro ve omurgasının dini-muhafazakâr içeriği nedeniyle Türk milliyetçiliğini bu süzgeçten geçirerek içselleştirdiği için buna karşı çıkamaz.

YOM KİPPURİM


Rıza Aydın
Maxime Rodinson’un, İslamiyet konusunu incelediği üç ayrı kitabı dilimize çevrilmiş. Bunlar “Muhammet1”, “İslamiyet ve Kapitalizm2”, “İslam’ın mirası3”.
Maxime Rodinson’un “Muhammed” adlı kitabını, bir tesadüf eseri 1983 sonunda, yurt dışına kaçan, solcu bir doktorun kitaplarını kalorifer kazanında yakmakta olan bir kapıcının elinden kurtarıp okumuştum. Kitabı kurtardığımda ne kitap hakkında, ne de yazarı hakkında bir bilgim yoktu. Kitabı okuyunca, bu kitabın mutlaka okunması gerektiğine inandım, bunu bütün dostlarıma önerdim, bu temel başvuru kitaplarımdan biri oldu. Bana kalırsa bu konulara meyleden herkes, her aydın, bu kitabı mutlaka okumalıydı.

Katliamın Kıyısında ki Kürdistan ve Kürtler

Mahmut Balpetek
  AKP; IŞİD ilişkisi ile sözüm ona sürmekte olan barış süreci bana  Siverek’li eşkıya Mehmet Zıl’ın hikayesini anımsattı.
    1970’li yılarda Doğu ve Güney Doğuda olduğu gibi, Siverek’te iktidar destekli feodal derebeylikleri hüküm sürmekteydi. Her ağa kendi gücüne göre eşkıyaya sahipti. Eşkıya, halkı soyarak ağanın malına mal kattığı gibi  aynı zamanda onun silahlı gücünü de oluşturuyordu.
kobane
Yani eşkıya hem ticari hem askeri işlev görmekteydi.Siverek’li Mehmet Zıl, cezaevinde iken abisi öldürülür. Mehmet cezaevinden çıkınca abisinin intikamını almak üzere kendine destek olabilecek ağalarla temasa geçer.

Enternasyonalizmi Sürgünden Geri Çağırmak!

Ahmet Doğançayır
Bugün sermaye hareketlerinin liberalleşmesini savunanlar ve övenlerin anahtar kavramlarından ‘’Şeffaflık’’ piyasa işlemcilerini hiçbir şeyin tutmadığı bir dünya anlamına geliyor. Esneklik’’ ise hisse sahiplerinin gelecek yıl elde edecekleri kârla ilgili endişeler dışında hiçbir engelin piyasa işlemcilerinin kararlarını sınırlandıramayacak olması anlamına geliyor.
enter
‘’Şeffaflık’’ ve ‘’esneklik’’ uluslararası kapitalist güçler için daha fazla garanti anlamına gelirken, diğerleri için daha fazla belirsizlik demektir.

18 Eylül 2014 Perşembe

HDP ve Siyasal Mitomani


Mahmut Balpetek
İmgeler insanların anlaşma aracıdır. Bu genel doğruya karşın, ezop ya da iç dil oluşturmak amacı ile imgelere yüklenen farklı anlamlar, anlaşmayı zorlaştırdığı gibi, kimi zaman da anlaşmayı imkansızlaştırmaktadır. Bu yöntem, kapalı devre anlaşmayı kolaylaştırırken,farklı kesimler ile diyalog yolunu zorlaştırmaktadır. Tercih edilen bu metodoloji ile murat edilen farklı kesimler ile iletişim kurmak, etkileşim yaratmak değil kendi aparatcığını konsolide etmemektir.
tart
Uzun bir zamandır kimi sol sosyalist hareket ve partilerin Kürt özgürlük hareketi ve onun bağlaşıkları olan sol sosyalist kesimlere karşı kullandığı bu yönteme örnek olarak Deniz Hakan’ın İleri portalındaki yazıdır. Deniz Hakan; barış, müzakere ve funta mentalizm konusunda yazdıkları ile dışarıya kapalı, iç dile meseleye yaklaştığının açık bir şekilde görmek mümkündür.