22 Ağustos 2017 Salı

‘Laiklik emekçiler için ekmek kadar önemli’


Fikret Başkaya
Birgün Gazetesi’nden Can Uğur’un Fikret Başkaya ile röportajı
Laiklik konusu Türkiye’nin en kritik meselelerinden biri olmaya devam ediyor. Özellikle geçen haftalarda ‘laikliği kazanacağız’ bildirisi dağıtan Hazirancılara dönük polis saldırısı toplumun geniş kesimlerince tepki gördü.

Fırat’ın Batısı Nereye?


Ferhan Umruk
15 Temmuz darbe girişiminin ardından 1 Ağustos tarihli yazımda şunları ifade etmiştim ‘Darbe girişiminin akim kalmasıyla birlikte Türkiye’de siyasi sistem çözülme sürecine girmiş bulunuyor. Bu çözülme sürecinin hangi istikamete doğru yol alacağı bütün siyasi aktörlerin izleyecekleri politikaların yaratacağı sonuçlarla şekillenecek. Darbe girişimiyle birlikte yaygınlaşan ‘Birlik ve beraberlik’ nutuklarının gerçeklikle örtüştüğünü sanmak naifliğin hayal dünyasına savrulmaya yol açacak. Aynı yakın geçmişe kadar AKP’nin demokrasiyi inşa edeceğine inanıp destekleyenlerin uğradığı hayal kırıklığı gibi. ‘ (*)

Bir Devrimcinin Anıları- Cemal Altınbulduk


Rıza Aydın
Cemal Altunbulduk 1954 yılında Şarkışla’nın Kılıççı Köyünde dünyaya gelmiş.
Bizim Kaymak köyü ile Kılıççı Köyü birbirine 2 kilometre mesafede olan, sanki bir köyün iki ayrı mahallesi gibidir. Adana’da da aynı mahallelerde oturduğumuz için hep aynı ortamlarda yaşadık.

‘’MAHALLE’’ OLARAK TÜRKİYE DE, KIŞKIRTILAN MAHALLE BASKISI!Ahmet Doğançayır
Hemşire Ayşegül Terzi’nin belediye otobüsünde başına gelen sıradan bir olay değil, Türkiye’de insanların nasıl her an ve her yerde muhafazakârlığın tehdit ve baskısı altında olduklarını kanıtlayan bir göstergedir. Ayşegül Terzi ‘’Bu kadınlar şeytan, uğursuzluk saçıyorlar.’’ Diyen bir saldırganın tekmeli saldırısına uğruyor.

KAPİTALİZMİ BİR AN EVVEL SONLANDIRMALIYIZ!


İbrahim Özkurt
Günümüze kadar sınıfsız, sömürüsüz bir gelecek adına nice devrimler gerçekleşti ama kapitalizmden kurtulmak mümkün olmadı. Ayrıca günümüze kadar ne kadar kitap, makale yazıldı, ne kadar konferans, panel vb düzenlendi bilmek mümkün değil. Her gün yüzlerce, binlerce irili ufaklı eylem, grev ve direniş bile gerçekleştiriliyor. Tüm bunlara karşın tehlike önlenemediği gibi her geçen gün daha da artmakta. Yazılanlar ve söylenenler yeterince karşılık bulmuyor.

Darbe İçinde Darbe, Saray AKP’si İle FETÖ AKP’si Matruşkası


  Mahmut Balpetek
      Sarayın, ‘’İsteseniz de, istemesiniz de, rejim değişti” diye özetlediği  sivil darbe süreci; 15 temmuz’da yaşanan darbe kalkışması ile tamamlanma evresine  girmiş oldu. Saray, her ne kadar  parlamentoyu devre dışı bırakarak  ülkeyi  muhtarlar Senatosu eli ile yönetmeye çalıştıysa da , geçen süre içinde, bunun  kendisi  için, sorunsuz bir model olmadığının ayırdına vardı.

Orta sınıflar nereye


Ahmet Doğançayır
‘’Çalışan sınıflar’’terimi geleneksel olarak yeni üretim yöntemleriyle bağlantılı olarak bir araya gelip ücretle çalışanları tanımlar. Çoğu ekonomi teorisinde bu sınıf, doğal olarak mülk sahiplerinin karşıtı olarak tanımlanmıştır. Bu durumda küçük iş sahipleri, küçük çiftçiler, dükkân sahipleri ve meslek sahipleri hangi toplumsal sınıfa girerler? O zamanlar bu iki soruya tek bir cevap veriliyordu: Sonraları ‘’orta sınıflar’’ adını alan ‘’ortada ki sınıflar’’. Ancak kavram fazlasıyla geniş kapsamlıdır, çünkü büyük işverenden küçük dükkâncıya, başarılı meslek adamından küçük bağımsız zanaatkâra kadar uzanan bir alana yayılıyor.

6-7 Eylül Dersi: Muktedirlerin Siyasi İki Kampının Müşterek EylemiFerhan Umruk

6-7 Eylül 1955 Türkiye siyasi tarihinin utanç sayfalarından biri olarak yazıldı ve halen de toplumsal olarak yüzleşilmemiş bir vak’a olarak yerinde duruyor.
Kıbrıs’ta süregiden gelişmelere bağlı olarak hükümet güdümlü basın tarafından yapılan kışkırtıcı yayınlarla yaygınlaştırılan şovenist ruh hali 6-7 Eylül’de T.C. vatandaşı Rum halkını hedef aldı.
6-7-eylc3bcl
Bu hazırlığa paralel olarak, daha sonra General Sabri Yirmibeşoğlu ‘Merdi kıpti şecaat arz ederken, sirkatin söyler’ vecizesinde olduğu gibi, Selanik’te Atatürk’ün evinin bombalanıp, İstanbul ve İzmir’de Rum ve bütün gayrımüslimlerin ibadethanelerinin ev ve işyerlerinin yağma edilip, onları Türkiye’yi terk etmeye zorlayan bu operasyonun Özel Harp Dairesinin mükemmel bir işi olduğunu böbürlenerek söyledi.

ÖZGÜRLÜK VE SOSYALİZM!


Ahmet Doğançayır

 

‘’Fakat devrimci arzu rüyasının bakışında keyifli mutluluğun değer ölçüleri sırf şu nedenle de değişir ki, mutluluk artık başkasının mutsuzluğundan doğmamakta ve onunla ölçülmemektedir. Çünkü diğer insan kendi özgürlüğünün kısıtı değildir artık, özgürlük kendini onda gerçekleştirir.

FAŞİZME KARŞI ORTAK MÜCADELEYİ ÖREBİLİRİZ

İbrahim Özkurt

15 temmuz gününden bu yana darbenin tahlilleri ve faşist bir rejim tehlikesine karşı demokrasi güçlerinin ortak mücadelenin örülmesinin gerekliliğinden söz ediliyor. Ne var ki, nasıl bir örgüt konusu ise hemen hiç dillendirilmiyor, konu siyasi partilere havale ediliyor. Bu nedenle söylemden fiile bir türlü geçilememekte.